35% OFF
نوع دیگر زرنگی

کتاب نوع دیگر زرنگی/ آیا می توانید تصور کنید که اگر هرکس فقط منافع خویش را در نظر داشته باشد، دنیا به چه صورتی خواهد شد؟ دنیایی را در نظرتان مجسم کنید که در آن، کسی به کسی رحم نکند. دنیای ترستانکی می شود، این طور نیست؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر