25% OFF
هفت درس مارسل پروست

کتاب هفت درس مارسل پروست: این کتاب اثر لورانس گرونیه و تجمه اصغر نوری توسط نشر مرکز بع چاپ رسیده است. این هفت درس عبارت‌‌اند از: توانایی مشاهده: با تیزی نگاه درمانگر و هرمند. رمز گشایی از دنیا، کشف رمزگان جامعه: هر‌آن‌چه پیش رو داریم غالبا چیزی را پنهان می‌کند که باید آشکارش کرد، رمزگانی که جامعه را تنظیم می‌کند، نشانه‌هایی که ذات چیز‌ها را می‌پوشانند. گنجاندن بعد زمان در تمام آن‌چه از سر می‌‌گذرانیم: برای تکمیل مشاهده باید به اهمیت زمان و تاثیراتش توجه کرد. از این‌رو،بعدی اصلی اضافه می‌شود که در همه ابعاد دیگر تاثیر می‌گذارد. خودشناسی: بازگو کردن رساله‌های سقراط به روشی قابل فهم برای همه. توسل به طنز در موقعیت‌های گوناگون: برخورد طنازانه با عذاب‌های کوچک و مضحکه ابسورد زندگی‌مان که لایق شلیک‌های خنده یا دست‌کم لبخند است. جرات نزدیک شدن به نامنتظره‌ها، پیومد زدن هرچیزی به چیز دیگر: انسان تلاش می‌کند توضیحی کلی برای هستی بیابد و کشف قوانین هستی یکی از ناب ترین لذت‌های ذهن و روح انسان است. آشکار کردن زندگی حقیقی‌مان به لطف همه این عناصر: حافظه غیر‌ارادی ما را به سرزمین‌های مدفون و ناشناخته‌مان می‌برد، به طرف گذشته‌ای که هرگز ترکمان نمی‌کند؛ با هنر و تنها با هنر، به‌ویژه ادبیات، زندگی را با چشم دیگری می‌بینیم، "متکثر کردن زندگی‌مان"

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر