35% OFF
چمدان پدرم

کتاب چمدان پدرم/ پدرم دو سال پیش از مرگ، چمدانی کوچک پر از آثار، دستنوشته ها و دفترچه هایش به من داد و با همان لحن شوخ و شنگ همیشگی گفت که دوست دارد پس از او، یعنی پس از مرگش، آنها را بخوانم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر