30% OFF
برو تا هر چه بیشتر اعتماد به نفس به دست آوری

کتاب برو تا هر چه بیشتر اعتماد به نفس به دست آوری/ اگر به خودت شک داری یا احساس گناه می کنی، برو، تا هر چه بیشتر اعتماد به نفس به دست آوری. اعتماد به نفس بزرگ ترین دغدغه زنان است. دکتر اوا ولدارک نشان می دهد که چگونه در تفکر، رفتار، زبان و ظاهر شدن در مجامع، اجتماع، خانواده و امور شخصی اصلاحات و تغییرات زیربنایی ایجاد کنیم تا بتوانیم در برابر حملات و انتقادهای مردان از خود دفاع کنیم و این گونه با اعتماد به نفس، قوی، محکم و استوار در مجامع ظاهر و شناخته شویم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر