30% OFF
قدم اول (رولان بارت)

کتاب قدوم اول (رولان بارت)/ از نظر بسیاری از ستایشگران بارت، کتاب ساد، فوریه و لویولاکه که در 1971 منتشر شد، چکیده ای از ویژگی های نوشتاری و تفکر اوست که بیش از همه برای آن ارزش قائل هستند. دلیلش آن است که این کتاب "مورد خاص مطالعاتی" از اصویر را به نحوی ارائه داده است کعه ساختارگرایی را می توان در بافتی به شدت ادبی به کار گرفت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر