25% OFF
جامعه شناسی شادی

کتاب جامعه شناسی شادی: شادی در جامعه معاصر دارای ارزش فروانی است. نه فقط به خاطر این که مردم شادی را در زندگی شخصی خودشان مورد هدف قرار داده اند بلکه حمایت های فزاینده ای برای این عقیده وجود دارد که ما باید مراقب شادی دیگران ه باشیم و ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر