35% OFF
ناخوش احوال

کتاب ناخوش احوال : "نتیجه ی آزمایش ها آمده؟" به محض خارج شدن این کلمه ها از دهانش، از گفتن شان پیشمان می شود. آندرس میراندا دلش می خواهد سوالش را میان زمین و هوا بقاپد و آن را روانه ی همان جایی کند که از آن بیرون آمده است، و بار دیگر آن را در پس سکوت نگه دارد. ولی نمی تواند، کار از کار گذشته است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر