35% OFF
ارج نامه(جشن نامه جلال خالقی مطلق)

کتاب ارج خرد(جشن نامه جلال خالقی مطلق) : جنگ نامه سرایی تحت تاثیر شاهنامه خوانی شکل گرفته است. شاهنامه خوانی در بنادر و جزایر خلیج فارس، مانند سایر مناطق ایران، سابقه ای طولانی دارد. بسیاری از بزرگان کدخدایان و نیز خوانین در دستگاه خود شاهنامه خوان هایی ویژه داشتند. این شاهنامه خوان ها به هنگام مجلس آرایی های خان، شاهنامه خوانی می کردند.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر