30% OFF
فلسفه پسین ویتگنشتای

کتاب فلسفه پسین ویتگنشتاین/ نا رضایتی ویتگنشتاین از نگرش پیشینش از همان پنجاه و چند صفحه اول تحقیقات پیداست. آنچه در آن صفحات آمده نقدی نظام مند نیست، و ویتگنشتاین بر آن نبود که نگرش پیشینش را نکته به نکته مورد بحث قرار دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر