30% OFF
در تبیین جهان

کتاب در تبیین جهان : در تبیین جهان کتابی است به قلم نویسنده بزرگ استیون واینبرگ که به زبانی بسیار شیوا و روان به کنکاش تاریخ فلسفه علم و تحول علم فیزیک پرداخته و در درونمایه خود ارزشمند بودن جستجو، یادگیری و فهم تاریخ و فلسفه علم را در بر دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر