35% OFF
اثر سایه

کتاب اثر سایه : زمانی که درباره سایه، نیمه تاریک طبیعت انسان، حرف می زنیم تقریبا هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند یا ادعا کند وجود ندارد. ترس و خشم بارها بر زندگی همه انسان ها سایه افکنده است. اخبار حوادث سرشت انسان را به بدترین شکل نشان می دهد و گویی این خبرها هرگز تمامی ندارد. ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر