30% OFF
دموکراسی دروغ نیست

کتاب دموکراسی دروغ نیست : موکراسی یک یدپده ی جدید است. ما همیشه سعی می کنیم سابقه دموکراسی را به عقب ببریم و به دولت _شهرهای یونان برسانیم. اما این ریشه تداومش به تاریخ امروز کشیده نشده. قبول دارم که در یک گوشه و در زمانی خاص گروهی سعی کردند به آنچه امروز دموکراسی می نامیم نزدیک شوند. علت اینکه همیشه دموکرسی هم حاکم نبوده این است که بشر زمان درازی نیست که به این مرحله از تمدن فرهنگی امروز رسیده است. اگر تاریخ یک قرن را بررسی کنیم متوجه می شویم در دنیا از این نوع دموکراسی هایی که امروز در کشورهای پیشرفته تر وجود دارد اثری نمی بینیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر