30% OFF
معنویت در روان شناسی بالینی

کتاب معنویت در روان شناسی بالینی/ جرج برنارد شاو، در بازی ماهرانه، مرد و سوپرمن، تصویر کلاسیک از بهشت و جهنم را به طور وارونه نشان می دهد. او جهنم را جایی توصیف می کند که رضایت کامل در آنجا وجود دارد، جایی که همه آرزوها آزادانه برآورده می شوند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر