35% OFF
دروغگو

کتاب دروغگو/ دروغگو را نمی توان در زمره بهترین کمدی های کارلو گولدونی بشمار آورد. این کمدی برای بار نخست در بهار 1750 در "من توا" (زادگاه آرلکینو) روی صحنه رفته است. گولدونی در این نمایشنامه و با الهام از کمدی فرانسوی دست روی یکی از صفات مذموم بشری می گذارد و بر پایه آن داستان خود را با دو خط روایی جلو می برد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر