30% OFF
سازمان های مردم نهاد

کتاب سازمان های مردم نهاد/ سازمان های غیر دولتی می توانند دانش و توصیه های کارشناسانه ای هم برای سازمان های تصمیم گیرنده سازمان ملل و هم برای دبیرخانه که تصمیمات سازمان ملل را به اجرا در می آورند، فراهم کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر