30% OFF
باورهای 360درجه ای

کتاب باورهای 360 درجه ای/ آیا می‌خواهید مانند افراد موفقی باشید که در زندگی به همه رضایت‌های معنوی، مادی، اجتماعی و شخصیتی رسیده‌اند؟ آیا پیش از اینکه دست به اقدامی بزنید فکر می‌کنید که نمی‌شود یا نمی‌‌توانید؟ آیا ‌فکر می‌کنید موفق‌شدن یک استعداد ذاتی است و فقط تعداد کمی از افراد می‌توانند به آن برسند؟ باید به شما بگویم سخت در اشتبا‌هید و هرآنچه را بخواهید به دست می‌آورید، اگر «باورهایتان» را اصلاح کنید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر