30% OFF
آشپزخانه ماگریت

کتاب آشپزخانه مارگریت : این کتاب به واقع نه یک رمان است و نه یک کتاب آشپزی. همان صورت واقعی و جریان رونده و سیال ذهن مارگریت دوراس است که هرگز در یک جا متوقف نمی شود. یادداشت های پراکنده ای است که در زمان و موقعیت های مختلف نگاشته شده و دو وجه مختلف اما مکمل از یک فرد را باز می نمایاند. در این نوشته ها با تمامیت انسانی یک نویسنده مواجه هستیم. یک زن فرهیخته. یک مادر و یک دوست صمیمی که بخش بزرگی از حواس زنانه اش را در یاداشت های روزمره ی خود ثبت می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر