30% OFF
رساله حکمی و عرفانی

کتاب رساله حکمی و عرفانی/ حاج شیخ ابراهیم امام زاده زیدی از حکما و عرفای عصر خویش بود. او در سال 1261 شمسی در تهران متولد شد. از احوال زندگی او اطلاعات دقیقی در نیست. بر اساس آنچه که از برخی اصحاب او نقل شده در علوم منقول از محضر شیخ فضل الله نوری و در علوم معقول در خدمت شیخ محمد حسن عشقی شیرازی کسب فیض کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر