30% OFF
الگوی دخل و خرج

کتاب الگوی دخل و خرج : کتاب حاضر با این هدف به رشته تحریر درآمده که به اشخاص و خانواده ها مهارت های مدیربت مالی را نشان دهد. باشد تا آن ها بتوانند با هر عامل برون زاد و درون زاد مخل مصرق بهینه، مقابله کنند. منابع و صارفشان را مطابقت دهند. پس انداز و سرمایه گذاری پیشه کنند. سطح زندگی شان را ارتقا بخشند و رفاه خود را افزایش دهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر