30% OFF
سازگاری کودک با آموزشگاه

کتاب سازگاری کودک با آموزشگاه: روان شناسان سازگاری خود را در برابر محیط مورد توجه قرار داده اند و خصوصیاتی ز شخصیترا بهنجار تلقی کرده اند که به خود کمک می کند تا خود را با جهان پیرامون خود سازگار سازد. طبق نظریه های بادگیری اجتماعی، آدمیان و موقعیت ها به صورت دو طرفه بر هم تاثیر می گذارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر