30% OFF
اصول و روش نگارش دانشگاهی

کتاب اصول و روش نگارش دانشگاهی: آگاهی یافتن از اصول حاکم بر نگارش و کسب مهارت های مربوطه دارای فواید متعددی است. مهم ترین نتیجه کسب مهارت های نوشتاری این است که اگر بخواهیم منظم بنویسیم مجبور میشویم منظم بیندیشیم. از این رو منسجم نوشتن بر توانایی های فکری نویسنده می افزاید و به دانسته هایش سامان می بخشد. او می فهمد بر چه بخشی از آنچه می نویسد تسلط دارد و درباره چه بخشی باید بیشتر مطالعه کند. بنابراین اگر منسجم نویسی در سطح وسیعی در میان اهل قلم گسترش یابد در دراز مدت باعث تعمق دانسته ها و دانش شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر