30% OFF
نی نی ها و اجی مجی 1

کتاب نی نی ها و اجی مجی 1،: اجی مجی با یک عصای کج مجکی اومدو گفت:( من اومدم. هر چه بخواهی بلدم.) اجی مجی ادعا می کند که می تواند برای نی نی ها همه کاری بکند اما به درستی نمی تواند از پس آن کارها برآید... مربی یا والدین می تواننند هنگام خواندن قصه از نام کودک خود به جای نی نی دختری یا نی نی پسری استفاده کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر