30% OFF
به دنبال سراب

کتاب به دنبال سراب: دکتر یوسف قریب متولد 1302 در شهر تهران از نخستین دانش آموختگان دانشکده کشاورزی کرج و از کادرهای اصلی تشکیلات دهقانی حزب توده ایران در مهه بیست یادمانده های خود را از آن سال ها و نامآورانی چون عبدالعظیم . محمد قریب، صادق هدایت، محمدعلی افراشته، نورالدین کیانوری، رضا رادمنش، محمد بهرامی و مرتضی یزدی باز می گوید...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر