30% OFF
بر اساس دوشس ملفی

کتاب بر اساس دوشس ملفی/ دوشس ملفی حتی در تاریخ ادبیات نمایشی اروپا نیز متن مهجوری است و نویسنده‌اش جان وبستر، نیز به دلیل هم‌دوره بودن با شکسپیر همچون سایر درام‌نویسان الیزابتی و جاکوبی در سایه او قرار گرفته است... جنون و خشونت و عشق و روابط پیچیده انسانی در بطن و باطن متن آن‌ قدر قدرت داشت تا ما را از قرن هفدهم صدا بزند و خودش را منطبق کند با جهانی که در آن زندگی می‌کنیم تا ما بکوشیم پاره‌ای از دغدغه‌ها و معضل‌های خودمان را نه در مقیاس کلی و جهانی، بلکه در محدوده‌های زیست جهان همین سرزمین خودمان بجوییم و آشکار کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر