30% OFF
مبانی طراحی گرافیک

کتاب مبانی طراحی گرافیک: موضوع کتاب حاضر کاربرد اصولی ادراک بصری است، اصولی که به تمرین ارتباطات تصویری کمک می کند- مطالعه طراحی گرافیک باید با کاربرد مبانی و نظریه های طراحی پایه آغاز شود-ویژگی های مسائل طراحی گرافیک این است که با اطلاعاتی درابره چگونگی درک و شکل گیری یک سطح دو بعدی در هم آمیخته است...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر