30% OFF
کارنامه توصیفی نیما پژوهی

کتاب کارنامه توصیفی نیما پژوهی : در پیوند با نیما یوشیج، تا کنون کتاب ها و مقاله های گوناگون پدید آمده است، هر کدام از این نوشته ها، به موضوعی از موضوعات نیما پژوهی پرداخته اند. شناسایی و بررسی نوشته های پدید آمده از اقدامات بسیار مهمی است که در حوزه ی نیما شناسی بایسته می نماید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر