30% OFF
قرن ذوق

کتاب قرن ذوق ارزیابی روشنگر و اصیلی از شکل گیری علاقه فلسفی به مفهوم ذوق در قرن هجدهم است و به ای ترتیب یافته که برای همگان مفید باشد. اثر حاضر را باید نمونه بارزی از تدقیق فلسفی جورج دیکی به حساب آورد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر