25% OFF
باورهای کهن و خرافه های مدرن

کتاب باورهای کهن و خرافه های مدرن، این کتاب کوششی است در جهت بازیابی حالت تعادل. البته عدالت حق گذشته به بهای جفا در حق حال بی فایده است و این واقعیت که زندگی در دوران حاضر مزایای معنوی عظیم مخصوص خود را دارد هم نباید نا دیده گرفته شود. اما درک این مزایا و استفاده وافی از آنها تنها در صورتی ممکن است که زمان خود را آن چنان که حقیقتا هست ببینیم، نه آن چنان که پرسندگان زمان می کوشند آن را نشان دهند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر