30% OFF
ترجمه تفسیر بیان السعاده (جلد 1و2و3)

کتاب ترجمه تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده : انسانها گر چه در لغت و ادبیات از یکدیگر بیگانه اند و در فرهنگهای قومی و اقلیمی نیز با هم اشتراکی ندارند، اما در فرهنگ انسانی که همان فرهنگ فطرت پایدار و تغییرناپذیر است با هم مشترکند و قرآن کریم با همین فرهنگ با انسانها سخن می گوید. مخاطب آن، فطرت انسانهاست و رسالت آن شکوفا کردن فطرتهاست و از این رو زبانش برای همگان آشنا و فهمش میسور عموم بشر است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر