30% OFF
خشخاش ها

کتاب خشخاش ها : زمان از اشیا می گذرد .... از مبلمان خانه ما .... از میدان شهدا .... و همه چیز را کهنه می کند .... زمان در زندان طولانی است .... مثل غربت ..... نامردبا چاقویش .... خراش می اندازد روی آدمی ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر