30% OFF
تربیت به کمک نمایش و تئاتر

کتاب تربیت به کمک نمایش و تئاتر: ما بازیگران عرصه های گوناگون هستیم. بخشی از ایفای نقش ما در ارتباط با فرزند یا کسانی است که مسئولیت تربیت آن ها را به عهده داریم. در بازی شیرین زندگی کودکان هم ایفاگر نقش هایی خاص اند. کودک و والدین و مربیان او در عین حال که نقش هایی را در نمایش زندگی ایفا می کنند تماشاگران همان نمایش نیز هستند...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر