30% OFF
بی نا شعر معنا گرا 4

کتاب بی نا شعر معناگرا4 : امروز هم به خاطره پیوست ؛ می روم ؛ من آنی ام که یکسره از دست می روم ؛ من نیز مثل جمع زمین خورگان تو ؛ هوشیار سویت آمدم و مست می روم ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر