30% OFF
شولا

کتاب شولا : شولا یک رمان عاشقانه است؟ یک عاشقانه ی زخمی؟ یک روایت مردانه ازخاطره که رنگ خون می گیرد؟ یک پایندی بیات به اصولی از مد افتاده که خسته جانی در پی آورده؟ شولا یک رمان پاییزی است؟ یک داستان خزان زده؟ یک نسیم بی بازگشت؟ یک خش اساطیری از برگ های دیروز و همیشه؟ زومان شولا روایتگر تمام این سوال هاست. سوال هایی در کرانه ی باور و ایمان. رمان شولا یک دیوان سوخته است. جدال تردید است و یقین. هنگامه آزمون شاید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر