20% OFF
بیت نمای شاهنامه فردوسی ج 2

کتاب بیت نمای شاهنامه فردوسی جلد دوم : با سپری شدن یک هزاره از سرایش شاهنامه که با هویت مردم ایران گره خورده است، دگر سانی هایی در روایت بیتها به وجود آمده که شناخت سره از ناسره را دشوار ساخته است، از این رو در کنار ویرایش های روشمند ویراستاران دانشور شاهنامه، بایسته بود که نشانی همه بیتهای اصیل و الحاقی دست نوشته های معتبر چاپ شده، در جایی فراهم آید تا در دسترس شاهنامه پژوهان قرار گیرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر