20% OFF
سلسله تحلیل ها و درسهای روان شناسی ورزش

کتاب سلسله تحلیل ها و درسهای روان شناسی ورزش : مولفان، با توجه به تجربیات گوناگون خود _بازیگری فوتبال، مدیریت ورزشی، مسئولیت های اجرایی بین المللی و داخلی فوتبال، مربیگری فوتبال، روان شناسی ورزش و فوتبال، آسیب شناسی ذهنی و فرهنگی، روان شناسی اخلاق_ قسمت هایی را که در هر فصل اختصاص به پیامدها و نیز رهنمودهای روان شناختی داده اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر