30% OFF
اسکندر صغیر

کتاب اسکندر صغیر : با وجودی که بزرگتر از بقیه است، همه او را اسکندر صغیر می خوانند. در مدرسه همیشه ملک شاه کوچک خوانده می شود، زیرا نام فامیل او ملک شاه است. دیگر تحمل شنیدنش را هم ندارد، اسکندر صغیر! ملک شاه کوچک ...!

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر