20% OFF
دیواری در سرای کوران

کتاب دیواری در سرای کوران نیما خود محصول مدرنیته بود از دل کوهستان یوش سنتی برخاسته و به مدرن ترین مدرسه کشور خود(سن لویی) راه یافته بود. با زبان فرانسه و ادبیات جهان آشنا بود. با مدرنیسم رودررو ایستاده بود، و پس از اندکی تامل و تقابل آن را پذیرفته بود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر