30% OFF
ارواح

کتاب ارواح : پل استر در رمان ارواح، روساختی پلیسی و کارآگاهی اما ژرف ساختی عمیق و فلسفی رقم زده. سیستمی مخوف و مقتدر و مراقبت از همسایه ی نویسنده و روشنفکرش می گمارد. مرد جاسوس به اقتضای شرایط جدیدش، رفته رفته تنها می شود اما روزی در می یابد که وارد داستان پیچیده ای شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر