30% OFF
پژوهش‌هایی در کیش اسماعیلی کهن ایران

کتاب پژوهش هایی در کیش اسماعیلی کهن : ایران نخستین صفحه در نخستین ویراست این مجموعه از مقاله ها درباره مرحله های آغازین جنبش اسماعیلی در ایران گنجانده شده بود تا گونه ای چشم انداز که در آن می بایست نوشتارهایی که در آن جلد از آنها سخن رفته بازنگری شود بیشتر آنچه در آن رساله آمده بود بعدها در کتاب بعدی ام بازنگری شده شاخ و برگ گسترش داده شد چندان که از اهمیت آن رساله نخستین بسیار بکاست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر