30% OFF
تاریخچه خوشبختی21

کتاب تاریخچه خوشبختی فلسفه فقط رشته ای دانشگاهی نیست که در دانگاه خوانده شود. فلسفه به همه تعلق دارد و همه ما از کودکی سوالاتی طرح می کنیم که جنبه فلسفی آشکاری دارند.این سوال ها و پاسخ های آنها(راه زندگی) هر کس را معین می کند. این مجموعه به مسائلی فلسفی از همین دست می پردازد که همه ما به نوعی در زندگی با آن مواجهیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر