30% OFF
تیغ و سنت

کتاب تیغ و سنت:موضوع با معضل ختنه زنان چند سالی بیش نیست که در سطح جهان و بسیار کمتر و تازه تر د ایران ما مطرح می شود. شاید اگر خانم نوال سعداوی در کتاب مشهور خود چهره عریان زن عرب از این جنایت هولناک در آفریقا و مصر خبر نمی داد هنوز این عمل شنیع و جنایتکارانه علنی و به اشکال مختلف در سراسر جهان ازجمله ایران انجام می شد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر