30% OFF
اگه نخریدند چه کنیم؟

کتاب اگر نخریدند چه کنیم؟/ حقیقت این است که بهترین فروشندگان هم گاه با جواب رد خریداران روبرو می شوند . به طور کلی فروش چنین ماهیتی دارد . درست نیست که وقت یجواب نه می شنوید بی درنگ لوازم و مدارک خود را جمع کنید و سراغ خریدارز بالقوه بعدی بروید ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر