30% OFF
در جستجوی جهان های دیگر

کتاب در جستجوی جهان های دیگر : فرد آلن ولف فیزیکدان، در سفری جسورانه به مرزهای دانش مفهوم تکان دهنده جهان های موازی را کشف می کند. جهان هایی که شبیه جهان ما هستند و شاید هم نسخه ثانوی و بدل ما باشند و ذهن های ما را درباره تئوری های پیچیده علمی به چالش کشیده و روشن می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر