30% OFF
دانشکده ادبیات

کتاب دانشکده ی ادبیات/ گفتن ندارد که آن شب تا صبح همه اش به خواب و خیال و هذیان گذشت. دست خودم نبود، هرکاری می کردم پلک هام روی هم ننمی رفتند هی فکر و خیال از این دست به آن دست شدن و دیدن خوابهای جورواجور. همین که می آمد چشمم گرم شود یکی دیگر...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر