30% OFF
آتش خوارها

کتاب آتش خوارها : ساحل کیلی. اینجا گوشه ای کوچک از جهان است. برای دنیای بزرگ هیچ نیست. یک جای پرت، ساحلی زغال سنگی کنار دریایی زغال سنگی. می دانم اهمیت ندارم. شاید هیچ چیز اهمیت ندارد. هر اتفاقی بیافتد ستاره ها همچنان می درخشند و خورشید می درخشد و دنیا در آن فضای تاریک و نهی همچنان می درخشد ..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر