30% OFF
و کسی نماند جز ما

کتاب و کسی نماند جز ما/ رو تختی که تو اتاق مهمان اطلسه دراز کشیدم ؛ زل زدم به سقف ؛ یه تخت معمولیه ؛ در واقع خیلی راحته ؛ ولی انگار رو سطح آبم ؛ یا شاید یه قایقم که وسط دریا رها شده و ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر