30% OFF
سیاست و فرهنگ زامبی

کتاب سیاست و فرهنگ زامبی/ این کتاب شاهد دیگری است بر مطالبه دائمی هنری ژیرو و برای قسمتی پداگوژی عادلانه، برابری خواه و انتقادی علیه تحریف آموزش در خدمت قدرت، سیاسی و فرهنگی. کتاب حاضر را باید تمامی آن کسانی بخوانند که دغدغه ی پیامدهای تعرض نولیبرالیسم به آموزش همگانی را دارد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر