40% OFF
اتفاق می افتد

اتفاق می افتد... و آشفته و در برهم است، و آزادی درهم و برهم است، و مردمان آزاده آزادند تا خطا کنند و مرتکب جرم شوند و کارهای بد بکنند. این پاسخ مشهور دانلد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا، در نشست مطبوعاتی اش در 11 آوریل 2001، درباره غارت و تاراج بغداد بود و عنوان نمایشنامه ای شده است درباره جریانات فوق العاده ای که منجر به حمله به عراق شد ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر