30% OFF
ساعت آمریکایی

از اون همه آدم متعصب و افراطی که همیشه داد و بیداد راه می انداختن و عملا هیچوقت کوچک ترین کاری نمی کردن، خودمو کنار کشیدم. از بحث های پر خشم و هیاهوی کسانی که از کارگرها، جهودها، سیاه ها، و خارجی ها نفرت داشتن. بعضی وقت ها جو سیاسی کشور، بوی نفرت می گرفت و بدتر از همه اونکه بعد از حدود دو سال، همه فهمیده بودن که در واقع هیچ کس راه حلی برای بحران ندارد. ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر