30% OFF
پیش نویس های زندگی در تحلیل رفتار متقابل

کتاب پیش نویس های زندگی/ در این کتاب، کلود استینر به شرح مفصل این مفاهیم می پردازد تا نشان دهد مردم ذاتا خوب هستند اما در سالهای اولیه زندگی تحت تاثیرهای مثبت و منفی اطرافیان الگویی به نام «پیش نویس زندگی» را طرح ریزی می کنند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر